fbpx
Uvedený prístroja som mala zapožičaný na 4týždne. Podľa mojich skúsenosti je možné prístroja používať u pacientov s chronickými bolesťami chrbtice, kĺbov, ale aj po poúrazových stavoch. Pri používaní uvedeného prístroja bol zaznamenaný ústup ťažkosti. Nežiaduce účinky som nezaznamenala. Vzhľadom na jednoduchosť aplikácie je možné prístroj používať aj samotným pacientom v domácom prostredí .

Pin It on Pinterest