fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

Rehabilitácia, Nové Zámky
Ďakujeme spoločnosti Orin Slovakia za bezplatné zapožičanie laserového prístroja Bioquant. Prístroj sme používali u pacientov s hypertenziou, hyperlipidémiou, ICHDK. Jednalo sa o opakované aplikácie, 1 krát denne podľa návodu. Postupne dochádzalo k zlepšeniu celkového stavu. Na objektívne posúdenie vplyvu na hodnoty TK by bolo potrebné pokračovať v aplikáciách dlhšie obdobie. Aplikácia je jednoduchá, rýchla a zvládnuteľná aj v domácich podmienkach pacienta. V priebehu liečby sa nevyskytli žiadne nežiadúce účinky. Výsledky používania prístroja hodnotíme pozitívne.

Pin It on Pinterest