fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

všeobecné lekárstvo, Bardejov
Uvedený prístroj som používal na ambulancii u pacienta s dg Pollinosis s Asthma equivalent ako predstupňa Asthmy bronchiale. Bol aplikovaný na začiatku sezónnych ochorení pri zvýšenom výskyte akútnych ochorení horných ciest dýchacích. Konkrétne u pacientky pri objavení sa prvých príznakov nádchy som aplikoval podľa návodu. Jednoznačne sa pozorovalo, že zjavujúca sa nádcha ustúpila. V obdobných prípadoch zvyčajne nej už v dlhodobom sledovaní sa presúvala do zápalu prínosových dutín a dole na priedušnicu a často sa komplikovala aj zápalom dolných dýchacích ciest s prechádzaním do syndrómu dráždivého kašľa. Tento pozitívny efekt možno by bolo vhodné overiť aj na ďalších pacientoch- pri dlhšom sledovaní. Na základe toho predpokladám predpokladám pozitívny vplyv aj na horné dýchacie cesty už v začiatku vírových ochorení s predpokladom zastavenia progresie do najčastejších ochorení na našich ambulanciách. Ďakujem za možnosť testovania tohto prístroja firme ORIN Slovakia s.r.o.

Pin It on Pinterest