fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

FBLR, Mestská Poliklinika, Šurany
Vec: Zhodnotenie používania magnetoterapeutického prístroja Biotorus LT100 Prístroj Biotorus sme používali na úseku elektroliečby v priebehu cca. 1 mesiaca. Aplikácia bola indikovaná u cca 20 pacientov. Jednalo sa o pacientov s chronickými bolesťami pohybového aparátu (CB sy, CC sy) Prístroj sme používali v súlade s návodom na použitie. Liečba každého pacienta bola v dĺžke 2 týždňov, počas ktorých absolvoval 10 aplikácii, 20 minút denne, program P1. U pacientov sme zaznamenali zmiernenie až úplný ústup bolesti. Počas používania sme nezaznamenali vedľajšie účinky . Liečba prístrojom Biotorus nepomáha terapii a skracuje dobu liečenia. Ďakujeme za zapožičanie prístroja.

Pin It on Pinterest