fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

Angiologická ambulancia, Levice
Prístroj Bioquant som mal zapožičaný na ambulancii cca. 6 týždňov. Veľkou výhodou je, že sa prístroj jednoducho ovláda a jeho používanie je časovo nenáročné, bezpečné a nebolestivé. Využitie tohto prístroja vidím ako najvhodnejšie u pacientov s diabetickou angioneuropatiou DK, arter. Hypertenziou, aterosklerózou, bolesťou hlavy a migrénami a tiež u pacientov po CMP. Laserový prístroj BioQuant sa pri uvedených diagnózach javí ako prínosný čo by sa plne prejavilo jeho dlhodobejším používaním, minimálne 3-6 mesiacov. Väčšina pacientov udávala zlepšenie subjektívnych ťažkostí. Výsledky použitia prístroja hodnotím ako pozitívne a perspektívne z dlhodobého hľadiska. V priebehu používania sme nezaznamenali nežiadúce účinky.

Pin It on Pinterest