fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

ambulancia praktického lekára, Senec
Prístroj BIOQUANT som používal v mojej ambulancii praktického lekára pre dospelých po dobu jedného mesiaca. Uvedený prístroj som aplikoval u pacientov s hypertenziou a ischémiou dolných končatín. Postupne som u pacientov zvyšoval intenzitu a predlžoval dĺžku terapie v súlade s návodom. Výsledok aplikácie prístroja bol vo všetkých prípadoch priaznivý. Pacienti uvádzali celkové zlepšenie stavu ako zlepšenie prekrvenia dolných končatín a pamäte, zníženie krvného tlaku stavu. Prístroj je jednoduchý na používanie a časovo nenáročný. Ďakujem spoločnosti Orin, za bezplatné zapožičanie prístroja.

Pin It on Pinterest