fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

všeobecné lekárstvo, Nové Zámky
Bioquant som aplikovala u pacientov s ischemickým sy. DK, ICHS, arteriálnou hypertenziou. Jeden krát denne po dobu 10-30 minút. Postupovala som v súlade s návodom na použitie. U pacientov na antikoagulačnej liečbe som aplikácie vynechala. Prvé aplikácie sa začínali s intenzitou 33mW a v druhom týždni sme prešli na intenzitu 4 až 5mW. Pacientom aplikácie vyhovovali, oceňovali jednoduchosť a bezbolestnosť prístroja. Prístroj sa pri uvedených diagnózach javí ako prínosný. Výrazné zlepšenie stavu je závislé na viacerích faktoroch. V aplikáciách by bolo vhodné pokračovať dlhšie obdobie a pravidelne. Po porade s lekárom je možné použitie prístroja ako pokračovanie doliečenia v domácom prostredí.

Pin It on Pinterest