fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

hematológia a transfuziológia, Topoľčany
Laserový prístroj Bioquant sme používali na ambulancii cca. 5 týž. Aplikovali sme ho u pacientov s ischemickým sy. DK, ICHS, arteriálnou hypertenziou. Aplikácie prebiehali jeden krát denne po dobu 15-30 minút. Postupovali sme v súlade s návodom na použitie. U pacientov na antikogalačnej liečbe sme aplikácie vynechali. Prvé aplikácie sme začínali s intenzitou 3mW a v druhom týždni sme prešli na intenzitu 4mW. Pacientom spôsob aplikácie vyhovoval. Prístroj sa pri uvedených diagnózach javí ako prínosný. Na doplnenie komplexnej liečby je tento spôsob doplnkovej liečby vhodný. V aplikáciách by bolo vhodné pokračovať dlhšie obdobie a najmä pravidelne.

Pin It on Pinterest