fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

všeobecný lekár, Nové Zámky
Prístroj sme celkovo použili u 4 pacientov. Jednalo sa o pacientov s dg: ischemický syndróm dolných končatín, hypertenzia a chronické vertigo kombinovanej etiológie. Prístroj sme aplikovali v súlade s návodom 3-4 krát týždenne, 15-30 minút denne. Pacienti si aplikácie pochvaľovali, udávali pocit brnenia v dolných končatinách a zlepšenie pocitu prekrvenia. Vedľajšie účinky sme nezaznamenali. Pre jeho jednoduchú obsluhu a po porade s lekárom je možné používanie prístroja aj v domácom prostredí. Výsledky používania hodnotím pozitívne v daných indikáciách.

Pin It on Pinterest