fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

Reumatologická ambulancia, Trenčín
Prístroj Bioquant sme mali zapožičaný na našej ambulancii v mesiacoch apríl- máj. Snažili sme sa ho využívať pri viacerých dianózach, aby sme vedeli posúdiť jeho účinok na odporúčané diagnózy. Do sledovania sme vybrali pacientov s arteriálnou hypertenziou, ischemickou chorobou dolných končatín a v jednom prípade sa jednalo o stav po CMP. Aplikácie boli podávané od 10 min po 30 min jeden krát denne po dobu 5-10 až 15 dní. Samozrejme aplikácie prebiehali v súlade s návodom na použitie. Prístroj sa používa ľahko, manipulácia s ním je veľmi jednoduchá a bezpečná. Pre dostavanie plného efektu by bolo vhodné používať prístroj dlhšiu dobu. Počas obdobia používania prístroja sme nezaznamenali žiadne nežiadúce účinky, u pacientov dochádzalo subjektívne k postupnému zlepšeniu stavu. Pacienti udávali zlepšenie vigility vedomia, predĺženiu kaudikačného intervalu pri ischemickom sy. DK. a zaznamenali sme aj mierny pokles TK.

Pin It on Pinterest