fbpx
ambulancia praktického lekára, Senec
Prístroj Bioquant som mala k dispozícii jeden mesiac na vyskúšanie vo svojej ordinácii. Prístroj som použila u pacientov s artériovou hypertenziou, s bolesťou hlavy a migrénami. Pacienti po niekoľkých aplikáciách udávali zlepšenie stavu, no vhodnejšie by bolo použiť pravidelnejšie a dlhšiu dobu. Pacienti udávali zlepšenie prekrvenia. Výsledky použitia prístroja Bioquant hodnotím pozitívne a po edukácii pacienta môže byť prístroj použitý aj ako doplnok pri domácej liečbe.

Pin It on Pinterest