fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

všeobecné lekárstvo, Šaľa
Vec: Zhodnotenie používania magnetoteraputického pristroja Biotorus LT100 Prístroj Biotorus LT100 sme používali na ambulancii počas jedného mesiaca. Jednalo sa o pacientov s chronickými bolesťami pohybového aparátu, s artrózou členkových kĺbov , s polyneuropathiou dolných končatín. Prístroj sme používali v súlade s návodom na použitie. Frekvencia bola podávania bol 2-3 krát týždenné, 20min denne, program P1,P2. Pacienti udávali najmä zlepšenie hybnosti, zmiernie bolesti a ústup svalovej stuhnutosti. Obsluha prístroj je jednoduchá a časovo nenáročný. Počas používania sme nezaznamenali žiadne vedľajšie účinky. Ďakujem spoločnosti Orin Slovakia za zapožičanie prístroja.

Pin It on Pinterest