fbpx
praktický lekár pre dospelých, Nitra
Ďakujem za možnosť otestovať prístroj Bioquant. Bioquant som mala vo svojej ambulancii vypožičaný cca mesiac. Počas tejto doby som tento prístroj odskúšala na štyroch pacientoch s vertigo, ischemickou chorobou dolných končatín a -migrenózne stavy. Podľa návodu som prístroj aplikovala 1 krát denne po dobu dní. Počas používania prístroja sme nezaznamenali žiadne negatívne účinky. Pri migréne došlo k zlepšeniu cca po 5. sedení a pacienti udávali zlepšenie pamäte, kognitívnych funkcií plus zlepšenie TK. Všeobecne došlo k zlepšeniu zdravotného stavu. Bioquant je jednoduchý na nastavenie a používanie.

Pin It on Pinterest