fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

ambulancia praktického lekára, Bojná
Vec: Skúsenosť s používaním magnetoterapeutického prístroja Biotorus LT100 Prístroj Biotorus LT100 sme mali zapožičaný na našej ambulancii v období jedného mesiaca. Za toto obdobie sme ho indikovali cca u piatich pacientov bez výskytu nežiaducich účinkov. Používali sme ho hlavne u pacientov s bolesťami chrbtice , bolesťami ramena a kĺbov a tiež pri poúrazovom stave, kde sme zaznamenali ústup bolesti, opuchu , a zlepšenia hybnosti. Počet aplikácii sa pohyboval od 10 do 15 a u väčšiny pacientov sme spozorovali zlepšenie pôvodného stavu, hlavne ústup bolesti. Celkovo preto prístroj hodnotím ako prínosy aj pre využitie v rámci mojej ambulantnej praxe. Oceňujem hlavne jeho jednoduché a časovo nenáročné použitie. Po dôkladnej edukácii pacienta a dodržaní postupov pre indikáciu magnetoterapie je prístroj vhodný aj pre domáce použitie.

Pin It on Pinterest