fbpx
všeobecné lekárstvo, Nitra
Prístroj bol aplikovaný v súlade s návodom na použitie, opakovane pri kontrolách. Indikovala som ho u pacientov s hypertenziou, s hyperlipidémiou, s chronickou venóznou insuficienciou, a s diabetickou angioneuropatiou dolných končatín. Manipulácia s prístrojom je jednoduchá a časovo nenáročná. Pacienti si aplikácie pochvaľovali, udávali pocit brnenia v dolných končatinách a zlepšenie pocitu prekrvenia. Vedľajšie účinky som nezaznamenala. Výsledky používania prístroja Bioquant hodnotím ako pozitívne v daných indikáciách. Ďakujem spoločnosti Orin Slovakia za zapožičanie prístroja.

Pin It on Pinterest