fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

ambulancia VLDD, Nové Zámky
Laserový prístroj Bioquant som mal zapožičaný jeden mesiac. Aplikoval som ho u dvoch pacientov s hypertenziou, s cievnymi ťažkosťami a s poruchami prekrvenia dolných končatín. Prístroj bol používaný v súlade s návodom, opakovane cca 15 krát v priebehu sledovaného obdobia. Počas používania sme zaznamenali čiastočné zlepšenie klinických symptómov, zmiernenie ťažkostí, zlepšenie pocitu prekrvenia v dolných končatinách, pokles TK. Použitie Bioquantu za súčasnej medikamentóznej liečby sa javí ako prínosné. Aplikácia prístroja je jednoduchá, bezpečná, nebolestivá a časovo nenáročná.

Pin It on Pinterest