fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

praktický lekár pre dospelých, Mojmírovce
Bioquant sme mali zapožičaný na ambulancii praktického lekára jeden mesiac. Používali sme ho najmä u pacientov s hypertenziou, s cievnymi ťažkosťami, u pacientov s poruchami prekrvenia dolných končatín. Prístroj bol aplikovaný opakovane 15 krát v priebehu sledovaného obdobia. Počas používania sme zaznamenali čiastočné zlepšenie. U pacientov sme zaznamenali zmiernenie ťažkostí, zlepšenie pocitu prekrvenia v dolných končatinách, ústup opuchu. Použitie Bioquantu za súčasnej medikamentóznej liečby sa javí ako prínosné. Aplikácia prístroja je jednoduchá, nebolestivá a časovo nenáročná. Ďakujem spoločnosti Orin za zapožičanie prístroja.

Pin It on Pinterest