fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

rehabilitačné oddelenie, Veľký Krtíš
Laserový prístroj Bioquant sme používali na našom rehabilitačnom oddelení cca 2 mesiace. Aplokovali sme ho u pacientov, jeden krát denne po dobu 5-30 minút. Postupovali sme v súlade s návodom na použitie. U pacientov na antikoagulačnej liečbe sme aplikácie vynechali. Prvé aplikácie sme začínali s intenzitou 3mW a v druhom týždni sme prešli na intenzitu 4mW. Jednalo sa o pacientov s ischemickým sy. DK, ICHS, arteriálnou hypertenziou. Pacientom spôsob apliácie vyhovoval, oceňovali jednoduchú aplikáciu a bezbolestnosť prístroja. Prístroj sa pri uvedených diagnózach javí ako prínosný. Výrazné zlepšenie stavu je závislé na viacerých faktoroch. Na doplnenie komplexnej liečby je tento spôsob doplnkovej liečby vhodný. V aplikáciách by bolo vhodné pokračovať dlhšie obdobie a pravidelne. Po porade s lekárom je možné použitie prístroja ako pokračovanie doliečenia v domácom prostredí. Ďakujem spoločnosti Orin Slovakia za zapožičanie prístroja.

Pin It on Pinterest