fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

ambulancia praktického lekára pre dospelých, poliklinika, Poprad
Prístroj Bioquant bol aplikovaný u pacientov s chronickou venóznou insuficienciou, s arteriálnou hypertenziou a s diabetickou angioneuropatiou dolných končatín. Jednalo sa o opakované aplikácie v súlade s návodom na použitie. Pacienti udávali pocit brnenia v dolných končatinách a zlepšenie pocitu prekrvenia. Forma aplikácie pacientom vyhovovala, pri dlhších aplikáciách niektorí udávali pocit tepla v nosovej dutine. U jedného pacienta sme aplikáciu prerušili a následne pokračovali s nižšou intenzitou. Prístroj sa pri uvedených diagnózach javí ako prínosný. Výsledky použitia prístroja hodnotím ako pozitívne a perspektívne z dlhodobého hľadiska.

Pin It on Pinterest