fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

všeobecná ambulancia pre dospelých, Topoľčany
Skúsenosti s používaním prístroja Bioquant. Bioquant bol aplikovaný opakovane u troch pacientov. Manipulácia s ním je jednoduchá, časovo nenáročná a bezpečná. Ako najvhodnejší sa javia pacienti s chronickou venóznou insuficienciou, arteriálnou hypertenziou a diabetickou angioneuropatiou dolných končatín. Z dlhodobého pohľadu by bolo zaujímavé odsledovať účinok u pacientov s hypercholesterolémiou. Po edukácii pacienta môže byť prístroj použitý aj v domácom prostredí. Počas aplikácií sme nezaznamenali nežiadúce účinky. Ďakujem za bezplatné zapožičanie.

Pin It on Pinterest