fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

oddelenie fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie, NsP Levice
Prístroj Bioquant sme používali v našom oddelení jeden mesiac. Pri používaní prístroja sme postupovali v súlade s návodom na použitie a rešpektovaním udelených kontraindikácií. Aplikovali sme ho u pacientov s ischémiou dolných končatín ako dolnok rehabilitačnej liečby. Väčšina pacientov udávala zlepšenie subjektívnych ťažkostí. Používanie by malo trvať dlhší časový úsek, preto by bolo vhodné pokračovať v terapii aj v domácom prostredí. Výsledky použitia prístroja hodnotím ako pozitívne a perspektívne z dlhodobého hľadiska. Manipulácia s prístrojom je veľmi jednoduchá, bezpečná a časovo nenáročná. V priebehu používania sme nezaznamenali nežiadúce účinky. Ďakujem spoločnosti Orin Slovakia za zapožičanie prístroja

Pin It on Pinterest