fbpx
Ortopedická ambulancia, Prievidza
V prvom rade som rád, že sme mali možnosť na našej ambulancii vyskúšať prístroj Bioquant a chcem poďakovať spoločnosti Orin Slovakia s.r.o. za zapožičanie tohto prístroja. Prístroj Bioquant sme používali ako terapiu u pacientov s arteriálnou hyppertenziou a ischémiou dolných končatín. U dvoch pacientov sme zaznamenali pokles TK a niektorí pacienti popisovali dobré prekrvenie dolných končatín. Používanie je jednoduché, časovo nenáročné, bezpečné a pre pacienta nebolestivé. Väčšina pacientov udáva zlepšenie subjektívnych ťažkostí už po prvých aplikáciách. Pri používaní prístroja sme postupovali v súlade s návodom na použitie a rešpektovaním uvedených kontraindikácií. Výsledky použitia prístroja hodnotím ako pozitívne a perspektívne v daných indikáciách.

Pin It on Pinterest