fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

všeobecné lekárstvo, Chrabrany
Laserový prístroj Bioquant sme aplikovali najmä u pacientov s ischémiou dolných končatín, arteriálnou hypertenziou a u pacientou s poruchou metabolizmu lipidov. Prístroj bol u väčšiny pacientov aplikovaný opakovane, v počte 10 až 20 aplikácií, 1 krát denne. Pacienti liečbu dobre tolerovali a počas používania prístroja sme nezaznamenali žiadne nežiadúce účinky. U pacientov postupne dochádzalo k zlepšeniu celkového stavu, predĺženiu klaudikačného intervalu pri ischemickom syndróme dolných končatín. Pacienti tiež uvádzali zlepšenie vigility vedomia. Aplikácia je technicky nenáročná a zvládnuteľná aj v domácich podmienkach pacienta. Výsledky používania prístroja Bioquant hodnotím pozitívne. Ďakujem za zapožičanie.

Pin It on Pinterest