fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

všeobecné lekárstvo, Nitra
Používanie prístroja Bioquant Ďakujem spoločnosti Orin za možnosť otestovania prístroja. Prístroj Bioquant som mala zapožičaný v ambulancii na dobu jedného mesiaca, počas ktorého sme ho testovali u pacientov s ischémiou dolných končatín a migrenózovej bolesti hlavy v pokročilom veku. Po pravidelnej aplikácii pacienti zaznamenali zlepšenie zdravotného stavu, miernejší priebeh migrén. Pacienti neudávali žiadne negatívne účinky a tiež sme zaznamenali mierny pokles TK. Prístroj sa veľmi jednoducho nastaví, používanie je časovo nenáročné a bezpečné.

Pin It on Pinterest