fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

chirurgická ambulancia, Levice
Laserový prístroj Bioquat sme mali zapožičaný na našej chir. Ambulancii jeden mesiac. Používali sme ho najmä u pacientov s cievnymi ťažkosťami, u pacientov s poruchami prekrvenia dolných končatín. Prístroj bol aplikovaný v súlade s návodom, opakovane 10-15 krát v priebehu sledovaného obdobia. Intenzitu a aplikovaný čas sme zvyšovali postupne. Počas používania sme zaznamenali čiastočné zlepšenie a jeho použitie za súčasnej medikamentóznej liečby sa javí ako prínosné. Aplikácia prístroja je jednoduchá, bezpečná a časovo nenáročná. Pacientom spôsob aplikácie vyhovoval. Ďakujem spoločnosti Orin Slovakia za zapožičanie prístroja

Pin It on Pinterest