fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

Fyziatricko- rehabilitačné oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
MUDr. Andrea Staňová ambulancia FRO 1 mesiac a bol použitý k liečbe 40pacientov. Terapia u každého pacienta trvala 10dní. Indikačnú skupinu tvorili pacienti s bolesťami chrbtice, poúrazové a pooperačne stavy pohybového aparátu , enteziopatie, a pod. Aplikácie boli bez nežiaducich účinkov. Pacienti po dobratí liečby pociťovali zlepšenie z hľadiska ústupu symptómov- ústup bolesť a opuchu následkom čoho sa zlepšila aj celková pohyblivosť kĺbov a chrbtice. Obsluha prístroja bola jednoduchá, časovo nenáročná a vyhovovala nám variabilita aplikátorov. Ďakujeme spoločnosti Orin za zapožičanie a možnosti odskúšať tento prístroj.

Pin It on Pinterest