fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

dermatovenerologická ambulancia, poliklinika Nováky
Prístroj Bioquant sm používala na dermatovenerologickej ambulancii po dobu jedného mesiaca. Za toto obdobie som ho aplikovala u troch pacientov. Aplikácie prebiehali 1 krát denne po dobu 10-15 dní v súlade s návodom na použitie. Jednalo sa o pacientov s diagnózami: diabetická polyneuropathia dolných končatín, vredy predkolenia. U pacientov som spozorovala zmiernenie ťažkostí, zlepšenie pocitu prekrvenia v dolných končatinách, ústup opuchu, ústup zápalu. Použitie laserového prístroja Bioquant v dermatovenerologickej ambulancii hodnotím ako efektívne a vhodné na doplnenie medikamentóznej liečby. V aplikáciách by bolo vhodné pokračovať dlhšiu dobu, prípadne aj v domácom prostredí pacienta. Manipulácia s prístrojom je jednoduchá a časovo nenáročná.

Pin It on Pinterest