fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nové Zámky
Prístroj sme aplikovali u pacientov s rôznymi diagnózami, hlavne u pacientov s tinitom, u pacientov s poruchami prekrvenia dolných končatín, u diabetikov s polyneuropatiou. Pacienti mali prístroj aplikovaný denne v počte 10-15 dní. Postupne sme zvyšovali intenzitu aj čas aplikácií. Obsluha prístroja je jednoduchá, zo strany pacienta sme nezaznamenali žiadne nežiadúce účinky. Najlepšie výsledky sme zaznamenali u pacientov s poruchami prekrvenie DK, kde po opakovanej aplikácii bol udávaný ústup pocitu chladu v končatinách. Ďakujem za zapožičanie prístroja.

Pin It on Pinterest