fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

oddelenie dlhodobo chorých, ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Prístroj Bioquant sme mali možnosť používať v rámci nášho oddelenia cca 5 týždňov. Aplikovaný bol opakovane u dvoch pacientov. Manipulácia s ním je jednoduchá, časovo nenáročná a bezpečná. Ako najvhodnejší sa javia pacienti s chronickou venóznou insuficienciou, arteriálnou hypertenziou, diabetickou angioneuropatiou dolných končatín. Z dlhodobého pohľadu by bolo zaujímavé použitie u pacientov s hypercholesterolémiou. Po edukácii pacienta môže byť použitý aj v domácom prostredí. Počas používania sme nezaznamenali nežiadúce účinky. Použitie Bioquantu vidím ako vhodnú terapiu na doplnenie komplexnej liečby. Ďakujem za zapožičanie prístroja spoločnosti Orin Slovakia, s.r.o.

Pin It on Pinterest