fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

NsP Bojnice
V prvom rade by som rada poďakovala spoločnosti Orin Slovakia, s.r.o. za zapožičanie prístroja. Prístroj Bioquant sme používali na našej FRO ambulancii po dobu necelých dvoch mesiacov. Pri používaní prístroja sme postupovali v súlade s návodom na použitie. Na prístroji oceňujem jeho jednoduché a časovo nenáročné používanie. Aplikácie považujem za bezpečné aj pre starších pacientov. U pacientov u ktorých sa vyskytovali kontraidikácie sme prístroj nepoužívali. Prístroj Bioquant sme použili na terapiu arteriálnej hypertenzie, ischémiu horných a dolných končatín a aterosklerózy. Aplikácie prebiehali 5, 15 až 30 minút a to po dobu cca. 10 dní. U pacientov sme zaznamenali po prvých aplikáciách zlepšenie prekrvenia dolných aj horných končatín a zmiernenie opuchov a súvisiacich ťažkostí najmä v nočných hodinách. Vzhľadom na jednoduchosť použitia prístroja ho vidím vhodným aj na domáce použitie, samozrejme po dôkladnom zaškolení pacienta.

Pin It on Pinterest