fbpx

Volajte: +421 917 547 056

V pracovné dni od 9:00 do 15:30 hod.

fyzioterapeut, Považská Bystrica
Prístroj Bioquant sme používali na oddelení rehabilitácie ako terapiu u pacientov liečiacich sa na angiopatiu dolných končatín, na ischemickú chorobu srdca, v liečbe polyneuropatie DK a u pacientov s CMP. Pri používaní prístroja sme postupovali v súlade s návodom na použitie a rešpektovaním uvedených kontraindikácií. Niektorí pacienti popisovali zlepšenie pamäte, zlepšenie prekrvenia DK, ústup pocitu brnenia a pálenia plosky nohy, subjektívne sa cítili lepšie a pociťovali zlepšenie celkovej vitality. Používanie je jednoduché, časovo nenáročné, bezpečné a pre pacienta nebolestivé. Pacienti udávali zlepšenie ťažkostí už po prvých aplikáciách. Výsledky použitia prístroja hodnotím ako pozitívne a perspektívne v daných indikáciách. Ďakujem spoločnosti Orin Slovakia za zapožičanie prístroja.

Pin It on Pinterest