fbpx
Gyňo
V apríli 2002 som prekonal infarkt myokardu. Preto som sa rozhodol zakúpiť Bioquant, nakoľko ma znepokojovali hodnoty HDL a triacylglyceroly. Po používaní prístroja a po následnej prehliadke u lekára mám výsledky oveľa lepšie Takže som spokojný, zlepšil sa mi aj krvný tlak.

Pin It on Pinterest