fbpx
Bojnice
Prístroj Bio Torus LT- 100 sme na našom pracovisku na úseku elektroterapie používali jeden mesiac. Terapia pulzným magnetickým polom z tohto pristroja bola ordinovaná 50pacientom.Indikáciami boli degenerat ochorenia pohybového aparátu , stavy po fraktúrach, stavy po implatacii totálnych náhrad kĺbov kolena , bedrá , entezopatie, aj bolesti hlavy. Liečba u každého pacienta trvala 10dni,podavanie bolo raz denne okrem víkendov. U pacientov stupili, alebo sa aspoň miernili bolesti, s čím súvisí aj zníženie nákladov na nalgetika a eliminácia ich vedľajších účinkov. Nepozorovali sme žiadne vedľajšie negatívne účinky počas terapie týmto prístrojom. Vyhovuje aj variabilita aplikátorov a možnosť použitia súčasné pre viacerých pacientov. Ďakujem spoločnosti ORIN za možnosť odskúšať tento pristroj pre našich pacientov

Pin It on Pinterest