Lekár Vám radí

Na Vaše otázky odpovedajú:

MUDr. Ján Chochuľa

MUDr. Ján Chochuľa

MUDr. Ján Chochula, narodený 20.2.1955 v Topoľčanoch, vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní potrebnej cirkulácie na viacerých oddeleniach za zaradil do predatestačnej praxe v odbore pediatria, ktorú zavŕšil atestáciou I.stupňa. Vzhľadom ku svoju záujmu aj o odbor Fyziatria Balneógia a Liečebná rehabilitácia sa rozhodol rozšíriť svoje odborné vedomosti i v tomto odbore, ktorý tiež úspešne ukončil atestáciou. Počas svojej vyše 25 ročnej praxe v FBLR sa špecializoval aj na oblasť myoskeletálnej medícíny a vertebrológiu /ľudovo „naprávanie stavcov“ a mäkké techniky, z ktorých tak isto získal kvalifikovaný certifikát a tiež certifikovanú skúšku z laseroterapie. V uvedenom rehabilitačnom odbore /FBLR/ pracuje ako primár doteraz . Najmä ťažkosti s chrbticou, v rámci tzv.svalových dysbalancií, rôzne blokové postavenia, discopathie, chybné držania tela a skoliózy u mladých ľudí, ale aj stavy po operáciach chrbtice, bedrových, kolenných a ramenných kĺbov, púrazové stavy, aplikácia elektroliečebných procedúr, ako aj LTV-/liečebná telesná výchova chrbtice i jednotlivých periférnych kĺbov, špeciálna LTV novorodencov po komplikovaných pôrodoch /tzv.centrálne tonusové poruchy/, napr.podľa Vojtovej metodiky sú oblasťami, ktorými sa zaoberá v rámci rehabilitačnej praxe. Svoje vedomosti sa snaží odovzdávať už piaty rok študentom na strednej škole – budúcim adeptom, v štvor-ročnom štúdiu v odbore masér. V spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi /ortopédia, traumatológia, chirurgia, interná medicína, neurológia, pediatria a iné./ a v rámci svojej konziliárnej činnosti pomáha hendikepovaným pacientom v ich návrate ku plnohodnotnému samostatnému životu.

MUDr. Jiří Jeřábek, CSc

MUDr. Jiří Jeřábek, CSc

narozen v Chebu, 5. ledna 1950

Vzdělání: Lékařská fakulta hygienická (LFH) UK v Praze

Profesionální dráha:

Institut hygieny a epidemiologie Praha 10

Po promoci nastoupil jako řádný vědecký aspirant na Centrum hygieny práce a nemocí z povolání Institutu hygieny a epidemiologie (IHE). Kandidátskou disertační práci ukončil a obhájil v roce 1979 s tématem Pracovně-lékařská problematika magnetických polí. V témže roce atestoval z hygieny a epidemiologie – atestace I. stupně. Během tohoto období vyvíjel aparáty pro expozice magnetickým polím pro experimentální část své práce.

Ústav klinické fysiologie

Praha 2, Ke Karlovu 4, součást FN Motol, Praha 5

Pracoval jako sekundární lékař a rozvíjel přístroje a metodiky aplikace pulzních magnetických polí. Z této aktivity vyplynuly i patenty na magnetoterapeutická zařízení. Publikované práce posléze sloužily jako podklad pro MZ k povolení magnetoterapie jako léčebné metody.

Od roku 1983 do roku 1985 působil jako koordinátor rezortního výzkumného úkolu MZ o použití pulzních magnetických polí v terapii. Stejně jako dříve publikované práce, výsledky tohoto úkolu posloužily jako podklad pro zavedení magnetoterapie jako oficiální fyziatrické léčebné metody v oblasti rehabiltace a lázeňství.

V letech 1983-1984 spolupracoval při přípravě reprezentačních týmů juda a vzpírání pro mistrovství světa. Spolupůsobil při výuce fysiologie studentů LFH UK tejména v oblasti kardiologie.

Institut hygieny a epidemiologie Praha 10

Jako vědecký pracovník laboratoř ekotoxikologie s úkolem studia biologické aktivity aktivních forem kyslíku. Vyvinul novou enzymatickou metodu stanovení katalázy v biologických vzorcích.

Ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem ČSAV vyvinul analytický luminometr pro nespecifické stanovení toxických látek ve vzrocích vody a potravin. Vyvíjel luminometrickou metodu pro rychlé stanovení citlivosti mikroorganismů na antibiotika, na základě měření koncentrací ATP vzorků. Zkonstruoval a patentoval analytický luminometr, který byl vyroben v malé sérii pro výše zmíněné účely. Spolupracoval s Ústavem hematologie a krevní transfúze při transplantaci kostní dřeně na poli stanovení aktivit acetylcholinesterázy a butyrylchlinesterázy.

V rámci nosného programu laboratoře spolupracoval na vývoji programu pro predikci difuse toxických mraků v rámci řešení možných havárií v chemickém průmyslu.

V roce 1992 jmenován ministrem zdravotníctví Dr. Bojarem poradcem ministerstva pro magnetoterapii. Od roku 1994 spolupráce na různých vědeckých projektech, zejména pak v projektu EU COST 244, kde měl zodpovědnost za epidemiologické a klinické studie elektromagnetických polí. Aktivně se zúčastňoval kongresů v Evropě, USA, Kanadě a Argentině.

Navrhl a zajistil výrobu přenosného magnetometru pro účely hygienické služby. V rámci aktivit na dříve IHE, nyní Státní zdravotní ústav (SZÚ), bylo posuzování nově vyráběných přístrojů pro fyziatrii a kosmetiku. Tyto posudky sloužily jako podklad pro schválení hlavním hygienikem ČR.

Byl předsedou etické komise SZÚ a posuzovatelem projektů Interní grantové agentury MZ ČR. Byl rovněž externím účitelem biofyziky 3. lékařské fakulty UK Praha a Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Praha na katedře hygieny práce. Během tohoto období absolvoval kurzy lékařské statistiky a epidemiologických metod pro neinfekční onemocnění.

V roce 1997 odešel do Argentiny. Zde se věnoval postgraduální výuce fyziatrů v oblasti magnetoterapie, pořádaných firmou Meditea Electrónica Buenos Aires a Texel Rosario (provincie Santa Fé) a rovněž spolupracoval na vývoji magnetoterapeutických přístrojů. Od roku 2005 vyučoval jako externí učitel na Universitě San Martín, Rosario, provincii Santa Fé pro fysiatríi 1. a 2.

Přednášel magnetoterapii, balnelogíi, CO2 terapii a aplikaci dimetylsulfoxidu. Prováděl výzkum možností fyzaitrické léčby fibromyalgie. Na počátku 2008 odešel do Peru, kde pokračoval v léčbě fibromyalgie a proslovil několik přednášek, nejdůležitější na Národním instiututu rehabilitace v Callao

Po návratu z Latinské Ameriky přijat do oddělení fyziologie práce Centra laboratorních činností SZÚ Praha. Spolupracoval na projektu posuzování psychofyzické zátěže strojvedoucích Metra. Věnoval se přednáškové činnosti v rámci Jandova dne myofasciální mediciny, Benova dne, fysiologie práce a školících akcí v rámci SZÚ. V rámci reorganizace SZÚ Praha propuštěn ke dni 31.12.2009.

Spolupracuje se společností 2EL Nový Bydžov na projektech využití pulzních magnetoterapeutických přístrojů.

Přednáší na IPVZ pro katedru posudkového lékařství o fibromyalgii, stejně tak jako pro subkatedru pracovního lékařství. Shodné téma i pro České správy sociálního zabezpečení SSZ pro posudkové lékaře v rámci jejich kontinuálního vzdělávání.

Ministerstvem zdravotníctví mu byla přiznána specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru hygiena a epidemiologie a rovněž bylo vyhověno žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.

otázka na lekára

Nenašli ste v poradni odpoveď lekára na otázku, ktorá Vás zaujíma? Napíšte nám. Vyplňte Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom zašleme odpoveď lekára.

VYPLNIŤ FORMULÁR

Poradňa
Ulticare & Biotorus

Poradňa
BIOquant

Sekretariát

Gondová Danka
Tel.: +421 45 533 39 36
Mob.: +421 917 547 056
Email: orin@orin.sk

Servis a Reklamácie

Mendel Ľubomír
Tel.: +421 45 533 27 55
Mob.: +421 917 761 087
Email: mendel@orin.sk

   

ORIN Slovakia s.r.o., Na Štepnici 1379/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36212504, DIČ: 2020031299, IČ DPH: SK2020031299

© 2019 ORIN Slovakia s.r.o.

VYSKÚŠAJTE NAŠE PRÍSTROJE ZADARMO BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁVÄZKOV, STAČÍ VYPLNIŤ FORMULÁR

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potreby vybavenia mojej požiadavky *

Páči sa Vám naša služba? Máme pre Vás pripravených množstvo ďalších zaujímavostí a zliav. Chcete ich?

Áno, môžete mi zasielať emailom zaujímavosti súvisiace s uvedeným produktom a možnosti využitia rôznych zliavPin It on Pinterest