5 vecí, ktoré by ste malio magnetoterapii vedieť kliknite tu...

Vyskúšaj si prístroj ZADARMO


Chcete zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov vyskúšať niektorý z našich prístrojov? Napíšte nám! Do kolónky "Vaša otázka" nám napíšte na akú chorobu chcete vyskúšať prístroj, vyplňte Vaše kontaktné údaje a odošlite.


Slovensko bez drog

Užívanie nelegálnych drog patrí medzi vážne celospoločenské problémy na celom svete - nás nevynímajúc. Na Slovensku sa ročne lieči na drogovú závislosť okolo 2 a pol tisíc ľudí, z toho štyri pätiny tvoria muži. Počet závislých navyše každý rok stúpa. Koľko je však neliečených narkomanov verejnosť nevie. A to stále hovoríme o drogách z ktorých je vyňatý alkohol!

Až 70 percent užívateľov drog je vo vekovej hranici 20 - 34 rokov. Drogy sa dostávajú už aj na základné školy - skúsenosť s nimi priznáva až 16 percent žiakov. Mladí sú teda najrizikovejšou skupinou. Ľahko podľahnú nástrahám, chcú dominovať v komunite, potrebujú ukázať, že nemajú strach. Aj preto prevažná časť osvety smeruje k tejto vekovej skupine.

Závislosť je zákerná preto, že si ju človek uvedomí až keď je neskoro. A priznať si, že potrebuje cudziu pomoc,  je ešte ťažšie. Preto je dôležitá každá aktivita, každá rada, každý príklad, každá ruka a hlas, ktorý dokáže odvrátiť z tejto cesty čo len jediného budúceho, budúceho závisláka, potenciálneho narkomana. Preto vďaka za iniciatívu Slovensko bez drog, ktorej tvárou sa tento rok stal olympijsky víťaz v chôdzi Matej Tóth. Možno je to o to viac symbolické, že česká herečka Lída Baarová, o ktorej je film, umrela síce vo vysokom veku, ale závislá minimálne na alkohole. Z finančných prostriedkov kampane sa organizujú protidrogové prednášky pre žiakov a študentov a od roku 2009 sia ich zúčastnilo vyše 160 tisíc mladých ľudí. V kampani Slovensko bez drog sa angažuje aj spoločnosť ORIN. Naším mottom je: Každý chce byť zdravý". Tak sa snažme byť zdraví nielen v zmysle fyzického zdravia, ale aj v zmysle budovania zdravej spoločnosti bez drog. Slovenska bez drog.

 

Vytočte svoje koleso šťastia