5 vecí, ktoré by ste malio magnetoterapii vedieť kliknite tu...

Vyskúšaj si prístroj ZADARMO


Chcete zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov vyskúšať niektorý z našich prístrojov? Napíšte nám! Do kolónky "Vaša otázka" nám napíšte na akú chorobu chcete vyskúšať prístroj, vyplňte Vaše kontaktné údaje a odošlite.


Náhla mozgová príhoda-porážka

 

Náhle cievne mozgové príhody – (iné názvy mozgová porážka, mozgový infarkt, mŕtvica) predstavujú závažný zdravotnícky, spoločenský a ekonomický problém súčasnej spoločnosti, pretože po nádorových ochoreniach a infarkte myokardu sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a prvou príčinou invalidity pacientov vo vyspelých krajinách sveta. Z hľadiska príčiny vzniku môžeme NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, mŕtvica) rozdeliť na nasledovné skupiny:

 • Porážka ischemická podmienená znížením prietoku krvi mozgovým tkanivom
 • Mozgová príhoda hemoragická - vznikajá zakrvácaním do mozgového tkaniva

 

Z hľadiska frekvencie výskytu sa mozgová príhoda ischemická vyskytuje častejšie ako mozgová príhoda hemoragická. Riziko vzniku mozgovej príhody stúpa s vekom. Z hľadiska pohlavia sú muži nižších vekových skupín postihnutý častejšie, avšak vo vyšších vekových kategóriách tento rozdiel mizne, ba dokonca vo vyšších vekových kategóriach bývajú ženy postihnuté častejšie.

Vznik náhlej cievnej mozgovej príhody (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, mŕtvica) je obyčajne náhly a prejavuje sa výpadkom jednej alebo viacerých mozgových funkcií:

 1. svalová slabosť - oslabnutie končatiny, alebo celej polovice tela, pokles ústneho kútika
 2. porucha citlivosti
 3. porucha reči – porucha artikulácie, nezrozumiteľná reč až neschopnosť rozprávať, neschopnosť porozumieť reči
 4. závrat často spojený s pocitom na zvracanie a zvracaním
 5. bezvedomie

U časti pacientov spätne zisťujeme, že prechodný výpadok niektorej mozgovej funkcie mali už v minulosti. Pacienti často uvedené príznaky ignorujú práve pre ich prechodný charakter, pričom takéto podcenenie/nedocenenie situácie môže viesť k závažným trvalým následkom.

V súvislosti so vznikom NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia) ischemickej bolo identifikovaných množstvo rizikových faktorov. Tieto je možné rozdeliť na isté, pravdepodobné a možné. Z pohľadu možnej prevencie je možné rizikové faktory rozdeliť na ovplyvniteľné a neovplyvniteľné.

Významné ovplyvniteľné alebo čiastočne ovplyvniteľné faktory sú:

 • vysoký krvný tlak
 • diabetes mellitus
 • ateroskleróza
 • fibrilácia predsiení srdca
 • porucha metabolizmu tukov (zvýšená hladina cholesterolu a triacylgylceridov)
 • fajčenie
 • nadmerná konzumácia alkoholu
 • stres
 • prekonaná mozgová príhoda ischemická

Skoré rozpoznanie, odstránenie a liečba ovplyvniteľných rizikových faktorov je najúčinnejším spôsobom ako predísť alebo znížiť riziko opakovania náhlej mozgovej príhody - porážky ischemickej.

V prípade náhlej mozgovej príhody odporúčame použiť prístroj Ulticare LT 99 maxi ako prostriedok na zlepšenie následkov mozgovej  príhody - porážky. Používame ho na oblasť krčnej chrbtice a taktiež na končatiny, kde sú najväčšie potiaže s pohybom. Liečba vyžaduje trpezlivosť a dlhodobosť. Výsledky sú individuálne, u mnohých pacientoch výrazné zlepšenie hybnosti. Najlepšie aplikovať čo najskôr po mozgovej príhode.

 

Pri tomto ochorení odporúčame:

Laser BIOquant NS


Laser BIOquant NS

Jedným zriešení pri prevencii alebo pomocníkom pri liečbe časti srdcovocievnych amozgovcievnych ochorení je zdravotnícka pomôcka, laserový prístroj BIOquant®NS. Je to zdravotnícka pomôcka vyvinutá na základe osvedčeného prístroja, ktorý vsúčasnosti používa viac ako 25 000 ľudí vrôznych krajinách Európy.

BIOquant®NS je prístroj určený na ožarovanie krvi laserovým svetlom vzdravotníckych zariadeniach aj vdomácnosti. BIOquant®NS môžete použiť tiež na regeneráciu ahojenie tkanív priamym ožarovaním tkaniva infračerveným svetlom.

Vytočte svoje koleso šťastia