5 vecí, ktoré by ste malio magnetoterapii vedieť kliknite tu...

Vyskúšaj si prístroj ZADARMO


Chcete zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov vyskúšať niektorý z našich prístrojov? Napíšte nám! Do kolónky "Vaša otázka" nám napíšte na akú chorobu chcete vyskúšať prístroj, vyplňte Vaše kontaktné údaje a odošlite.


Detská mozgová obrna-DMO

Detská mozgová obrna je diagnóza a poškodenie, ktoré sa veľmi výrazne podieľa na vzniku kombinovaných postihnutí. Jej dôsledkom je spravidla okrem telesného postihnutia aj narušenie komunikačnej schopnosti, zmyslové postihnutie, mnohokrát aj mentálne postihnutie a poruchy správania.


Mnohí lekári sa zhodujú v názore, že pri zistení tejto diagnózy, resp. poruchy možno akosi automaticky očakávať kombinované postihnutie. Je to neprogresívne postihnutie s možnosťou zmeny podmienenej vývinom a zrením centrálneho nervového aparátu (CNS). Vzniká z poškodenia mozgu pred jeho „dozretím“.

Príčiny DMO

- v prenatálnom období ochorenia matky počas tehotenstva, nedostatočná výživa, röntgenové žiarenie, nadmerné duševné zaťaženie, neznášanlivosť Rh faktorov, genetické činitele, rubeola matky, ľadvinové ochorenia a poruchy krvného obehu u matky, vedúce k hypoxii plodu
- v perinatálnom období komplikácie pri pôrode, nedonosenosť či prenosenosť plodu,
- v postnatálnom období všetky infekcie dieťaťa do veku asi 6 mesiacov, keď ešte nie je vytvorená hematoencefalická bariéra a pri infekcii tak prenikajú toxíny bez prekážky z krvi do mozgu.

 

Charakteristické príznaky DMO (pre všetky formy):

- poruchy hybnosti,
- oneskorený motorický vývin,
- zvýšený masseterov reflex,
- poruchy okohybného aparátu a zraku (najmä strabizmus),
- poruchy reči, ako je dyzartria, zajakavosť, mutizmus, oneskorený vývin reči,
- hypersalivácia (nadmerná slinivosť),
- epileptické záchvaty,
- časté zníženie intelektových schopností pod normu,
- neurotické a afektívne poruchy,
- malá odolnosť voči infekciám a intoxikáciám.

 

Detskú mozgovú obrnu(DMO) rozdeľujeme na dve formy:

Spastická forma DMO

znamená, že svaly majú patologicky trvalé zvýšené svalové napätie. Vyskytuje sa v týchto typoch:
Diparetická forma postihuje dve (obyčajne dolné) končatiny a môže byť „klasického typu“, alebo menej spastická – paukospastická. Postihnutý chodí po špičkách v dôsledku stiahnutia lýtkových svalov.
Hemiparetická forma sa prejavuje ochrnutím oboch pravých alebo ľavých končatín. Noha má stiahnutý lýtkový sval, ruka je ohnutá v lakťovom kĺbe, chrbátom predlaktia a ruky je otočená hore. Ruka s prstami môže byť ohnutá smerom dolu a palec je pritiahnutý k dlani.
Triparetická forma postihuje obyčajne obe nohy a jednu ruku.
Kvadruparetická forma je ťažším typom niektorej z uvedených foriem.

 
Nespastická forma DMO

znamená, že svaly majú trvalé chorobne znížený svalový tonus. Vyskytuje sa v týchto variáciách:

Hypotonická forma je typická znížením svalového napätia, v dôsledku ktorého sú končatiny abnormálne ohybné. Je determinovaná vývinom a zrením mozgu a CNS a čoskoro sa mení na iné formy. Skoro všetky ťažké oligofrénie perinatálnej etiológie sa prejavujú aj hypotóniou.
Dyskinetická forma sa prejavuje patologicky rýchlym a neovládateľným striedaním napätia a uvoľnenia svalstva v postihnutých oblastiach.
Typickými príznakmi sú aretóza – prudké nepotlačiteľné vlnité pohyby a chorea – drobné mimovoľné neovládateľné trasľavé pohyby.


V prípade detskej mozgovej obrny(DMO) odporúčame použiť prístroj Ulticare LT99 maxi. S liečbou je najlepšie začať čo najskôr. Aplikovať na hlavu a celú chrbticu . Taktiež aplikovať na všetky časti tela, kde sú poruchy hybnosti.


 

 

Pri tomto ochorení odporúčame:

UltiCare LT-99


UltiCare LT-99

Je prístroj určený na liečbu a stimuláciu organizmu pomocou pulzného magnetického poľa nízkej frekvencie. Jeho prednosti sú hlavne účinky pôsobiace proti bolesti, uvoľňujúce svalové kŕče, hojivé, protizápalové účinky a účinky zlepšujúce prietok krvi. Prístroj je certifikovaný, medicínsky prístroj triedy IIa.

Výhody použitia prístroja

UltiCare LT-99

  • prístroj vlastní ako jeden z dvoch prístrojov patentovanú NTS technológiu, ktorá zabezpečuje nenávykovosť organizmu na liečbu,
  • prístroj môžete použiť i cez odev, sádru, alebo dlahu,
  • jednoduchá obsluha, vhodný pre seniorov aj malé deti,
  • môžete ho používať aj pri kovových implantátoch v tele,
  • môžete sa liečiť kedykoľvek a kdekoľvek 365 dní v roku,
  • nemá žiadne známe vedľajšie účinky,
  • liečba je absolútne bezpečná,
  • samočinné vypnutie po ukončení liečebnej procedúry.
Vytočte svoje koleso šťastia